• Projekt

    Cilj projekta je izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, kako bi se smanjile količine odloženog otpada na odlagališta i povećale stope odvajanja. Projektom će se educirati i informirati građane o održivom gospodarenju otpadom.
  • Odvajanje otpada

    Razvrstavajte otpad svakodnevno. Kod kuće možete odvojiti papir i plastični otpad. Na zelenim otocima možete odložiti papir, platiku i staklo. Neki otoci imaju kontejnere za tekstil i metal. Ostali korisni otpad odvezite na reciklažno dvorište.
  • 1
  • 2

U spremnik žute boje odlažemo plastični otpad. Pod plastičnim otpadom podrazumijevamo sljedeće:

  • Plastične boce od soka, mlijeka, mliječnih proizvoda, vode
  • Plastične boce od ulja i octa
  • Ostala plastična ambalaža, poput čaša od jogurta ili posudica margarina
  • Jednokratni plastični pribor za jelo
  • Čiste plastične vrećice i plastične, prianjajuće folije, celofan, najlonske vrećice
  • Predmeti od plastike (npr. dječje igračke, zdjelice i slično)
  • Boce sredstava za osobnu higijenu i čišćenje

Plastična ambalaža treba biti isprana od ostataka sadržaja i, ukoliko je to moguće, spljoštena.

U žuti spremnik  NE odlažemo sljedeće:

  • Ambalaža od motornih ulja i maziva
  • Ambalaža od opasnih i zapaljivih tvari