• Projekt

  Cilj projekta je izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, kako bi se smanjile količine odloženog otpada na odlagališta i povećale stope odvajanja. Projektom će se educirati i informirati građane o održivom gospodarenju otpadom.
 • Odvajanje otpada

  Razvrstavajte otpad svakodnevno. Kod kuće možete odvojiti papir i plastični otpad. Na zelenim otocima možete odložiti papir, platiku i staklo. Neki otoci imaju kontejnere za tekstil i metal. Ostali korisni otpad odvezite na reciklažno dvorište.
 • 1
 • 2

U zeleni spremnik odlažemo ambalažno staklo. Pod ambalažnim staklom podrazumijevamo:

 • Staklene boce, staklenke, teglice (očišćene od ostataka sadržaja, bez čepova i poklopaca),
 • Razbijene staklene čaše (ne kristalne!)


U zeleni spremnik oznake NE odlažemo sljedeće:

 • Ogledala, prozorska stakla
 • Armirano staklo, vatrostalno staklo
 • Kristal, porculan, žarulje 
 • Medicinsko i laboratorijsko staklo (infuzije, ampule, epruvete)

Ovakvo staklo dostavljamo u reciklažno dvorište