euT

eu str invT

opkk

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr

Unaprjeđenje web stranice je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

U zeleni spremnik odlažemo ambalažno staklo. Pod ambalažnim staklom podrazumijevamo:

  • Staklene boce, staklenke, teglice (očišćene od ostataka sadržaja, bez čepova i poklopaca),
  • Razbijene staklene čaše (ne kristalne!)


U zeleni spremnik oznake NE odlažemo sljedeće:

  • Ogledala, prozorska stakla
  • Armirano staklo, vatrostalno staklo
  • Kristal, porculan, žarulje 
  • Medicinsko i laboratorijsko staklo (infuzije, ampule, epruvete)

Ovakvo staklo dostavljamo u reciklažno dvorište