Miješani otpad je otpad iz kojeg nisu izdvojeni posebni materijali (papir, staklo, plastika, ..). U miješani komunalni otpad odlažu se:

  • onečišćene vrećice, onešišćeni papir i folije za omatanje hrane, onečišćeni ubrusi i maramice,
  • spužve, vata, vrećice iz usisavača, otpad od metenja, opušci
  • higijenski ulošci, pelene,
  • naljepnice, tapete, britvice
  • ambalaža neprikladna za reciklažu (višeslojna od plastike i aluminija, ambalaža lijekova)