• Projekt

  Cilj projekta je izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, kako bi se smanjile količine odloženog otpada na odlagališta i povećale stope odvajanja. Projektom će se educirati i informirati građane o održivom gospodarenju otpadom.
 • Odvajanje otpada

  Razvrstavajte otpad svakodnevno. Kod kuće možete odvojiti papir i plastični otpad. Na zelenim otocima možete odložiti papir, platiku i staklo. Neki otoci imaju kontejnere za tekstil i metal. Ostali korisni otpad odvezite na reciklažno dvorište.
 • 1
 • 2

Miješani otpad je otpad iz kojeg nisu izdvojeni posebni materijali (papir, staklo, plastika, ..). U miješani komunalni otpad odlažu se:

 • onečišćene vrećice, onešišćeni papir i folije za omatanje hrane, onečišćeni ubrusi i maramice,
 • spužve, vata, vrećice iz usisavača, otpad od metenja, opušci
 • higijenski ulošci, pelene,
 • naljepnice, tapete, britvice
 • ambalaža neprikladna za reciklažu (višeslojna od plastike i aluminija, ambalaža lijekova)