• Projekt

  Cilj projekta je izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, kako bi se smanjile količine odloženog otpada na odlagališta i povećale stope odvajanja. Projektom će se educirati i informirati građane o održivom gospodarenju otpadom.
 • Odvajanje otpada

  Razvrstavajte otpad svakodnevno. Kod kuće možete odvojiti papir i plastični otpad. Na zelenim otocima možete odložiti papir, platiku i staklo. Neki otoci imaju kontejnere za tekstil i metal. Ostali korisni otpad odvezite na reciklažno dvorište.
 • 1
 • 2

U plave kante (vreće) treba odlagati:

 • novine, časopise, prospekte, kataloge, kalendare, bilježnice, knjige, slikovnice,
 • pisaći i kopirni papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice,
 • mape, kartonske fascikle, sitna kartonska ambalaža,
 • kartonske kutije (bez  ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.) - rastaviti i odložiti uz posudu prilikom odvoza
 • plastične boce sokova, mlijeka, ulja i octa (isprane), ambalažu šampona i tekućih sapuna (ispranu)
 • isprane tetrapake

U plave spremnike ne smije se odlagati:

 • celofen, indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir,
 • zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene i sl.
 • korištene maramice, tanjure, čaše
 • staklenu ambalažu i prozorsko staklo