Razvrstavanje kućnog otpada doprinos je koji svatko od nas može dati za zaštitu okoliša. Otpad razvrstajte prema vrsti materijala. Ambalažu je potrebno očistiti od ostataka sadržaja. U spremnike za papir, metal, plastiku i staklo u pravilu ne odlažemo opasne ili zapaljive tvari, odnosno ambalažu s ostatcima istih.